229.jpg
81.jpg

Om Ulf Koritzinsky

Jeg tok på begynnelsen av 90-tallet utdanning som Møbelsnekker. Først yrkesskole i Trøndelag, så læretid i Oslo. Var heldig, og fikk god tradisjonell opplæring på begge steder.

Den siste del av læretiden økte min interesse for møbler med moderne design. Jeg var heldig og laget en del slike møbler i læretiden. Svenneprøven jeg fikk fagbrevet på, var et Japansk sekretærskap i eik. Det passet min smak. Enkle og klare linjer, synlige sammensetninger som viser hvordan møbelet er laget, fint treverk med samstemte farger. Detaljer som dreide knotter, pene hengsler og brutte vinkler ble brukt, og skapte fokus og flyttet tyngdepunkter.

Les mer …

 

Møbelsnekkeren og handverk tradisjoner

Møbelsnekkeren og handverk tradisjoner


Fra Faraoenes graver i Egypt har vi funnet finerte møbler. Vi vet derfor at Egypterne behersket teknikken med å splitte tre, sage tre, koke lim fra benrester og lime tynne lag med trefiner oppå heltre.

Metoden ga dekorative mønstre på kister og møbler. Mest sannsynlig var dette arbeidet så spesialisert at de som utførte det gjorde det til daglig, og angivelig hadde man allerede fulltids møbelsnekkere for tusener av år siden.

Les mer …

 

Et forsvar for minimalisme

Et forsvar for minimalisme

Perioden fra 1970 til slutten av 90-tallet, var for norsk møbelindustri ganske så entydige. Produkter av furu dominerte med få unntak hele markedet, fra byggevarer til møbler. Furu gikk gjennom overflater som såpevasket, natur, klarlakkert og såpevasket. Jeg har sett alle typene.

Mange hentet utseende og ytre former fra gamle skap, dører og senger. Senger hadde stil som skuvsenger med kuler på endestolpene og fyllinger på sider og endevanger. Kommoder fikk utstikkende topplater med profiler, kuleben og fyllinger på skuffer og sidepaneler. Mye dekor, runde og buede former eksisterte. Stilvalget var ikke gjennomtenkt, men skjedde nok mye tilfeldig. Veldig mye ble både dårlig og stygt laget.

Hvorfor var det slik?

Les mer …